DE KOLFF PRIJS

sextreffen in deiner Umgeubung! Kostenlos und ohne Anmeldung zeigt dir sextreffen.rocks die passenden Singles aus deiner Stadt.
Voor een persoon die baanbrekend onderzoek heeft verricht of een revolutionaire uitvinding heeft gedaan die rechtstreeks leidt of geleid heeft tot verbetering van de gezondheid en het welzijn van de mens. De prijs is genoemd naar Willem Johan Kolff en is sinds 2003 internationaal.

KOLFF PRIJS 2018
De Kolff Prijs 2018 wordt uitgereikt op 12 oktober tijdens de Wetenschapsdag 2018 in CORPUS te Leiden. Het is voor het eerst in vijf jaar dat de prijs weer wordt toegekend. De prijs wordt uitgereikt door de dochter van Willem Kolff, Adrie Burnett-Kolff. De ontvanger wordt via deze website bekendgemaakt op 4 oktober.  
 

 

De Kolff Prijs werd tot nu toe toegekend aan:
1998: Mw. Ineke Wever voor haar afstudeerscriptie 'Intensieve thuiszorg onder de loep'
1999: Mw. Catherien Jansen voor het ontwikkelen van MéMé lees- en spelmaterialen voor dementerende ouderen
2000:
Prof. Dr. G. Zilvold voor zijn onderzoek en ontwikkeling van revalidatietechnologie
2001: Mw. drs. A. Oomen, orthopaedagoog, voor het verkleinen van de onderwijsachterstand bij kinderen die moeten dialyseren
2002: Prof. Dr. J.C.M. Hattinga Verschure, grondlegger van de mantelzorg
2003: 
Prof. Dr. Jacobus van Noordwijk, bijdrage ontwikkeling kunstmatige nier

Kolff Prijs Van Noordwijk 2003Op zijn oude werkkamer in het voormalige ziekenhuis reikte dokter Kolff op 9 september 2003 de Kolff Prijs uit aan prof. dr. Jacobus van Noordwijk (1921-2008) voor zijn verdiensten bij de ontwikkeling van de eerste kunstmatige nier als assistent van Kolff in de periode 1943-1944. Van Noordwijk was als ondergedoken medisch student in de periode 1943-1944 werkzaam bij Kolff als assistent bij het verbeteren van de kunstmatige nier. Van Noordwijk werkte tot aan zijn pensioen in 1985 als farmacoloog aan de Universiteit van Amsterdam en bij het RIVM. In 1994 kreeg Van Noordwijk de gouden legpenning van de Raad van Europa voor zijn werk voor de Europese Farmacopée, de organisatie die de kwaliteitseisen vaststelt waaraan grondstoffen voor geneesmiddelen moeten voldoen. 

2004: Prof. Dr. William H. Dobelle (postuum), pionier in kunstmatig zien
Bill DobelleDr. William H. Dobelle (1941 - 2004) werkte 35 jaar lang vanuit Amerika, Zwitserland en Portugal aan methodes om blinde mensen te laten zien, gebruikmakend van elektrostimulatie van de visuele cortex in de hersenen. Patiënten kregen dankzij deze revolutionaire computertechniek een vervangend gezichtsvermogen, vaak na jarenlange blindheid. Dr. Dobelle overleed op 5 oktober 2004 in New York aan complicaties van diabetes, enkele weken voordat hij de Kolff Prijs in ontvangst kon nemen.

2009: Prof. Dr. Donald B. Olsen DVM (1930), pionier in kunsthartonderzoek
Professor Donald B. Olsen (1930), directeur van het Utah Artificial Heart Institute in Salt Lake City, werkte van 1972 tot en met 1999 samen met professor Kolff als hoofd van zijn chirurgieteam binnen het kunsthart implantatie omderzoeksprogramma van de Universiteit van Utah. Dr. Olsen ontving de Kolff Prijs 2009 voor zijn doorslaggevende bijdragen aan het mondiale kunsthartonderzoek gedurende meer dan 30 jaar, tijdens het Kolff Memorial Symposium op 31 augustus 2009 in het Universitair Medisch Centrum in Groningen.

2011: Prof. dr. Hans C. Clevers (1957), pionier in stamcelonderzoek

Prof. dr. Hans Clevers (1957), directeur van het Hubrecht Instituut van de Universiteit Utrecht, ontving de Kolff Prijs 2011 voor zijn buitengewone prestaties in het onderzoek naar de werking en inzet van stamcellen bij het opsporen en bestrijden van darmkanker en het herstel van huiddefecten.
Clevers behaalde zijn artsenbul in 1984 en promoveerde in 1985 aan de Universiteit van Utrecht. In de periode 1986-1989 deed hij onderzoek in samenwerking met Cox Terhorst bij het Dana-Farber Cancer Institute van de Harvard University in Boston (USA). In 1991 werd hij benoemd tot hoogleraar in de immunologie aan de Universiteit van Utrecht, in 2002 gevolgd door zijn benoeming tot hoogleraar in de Moleculaire Genetica van dezelfde universiteit. In datzelfde jaar werd hij benoemd tot directeur van het Hubrecht Instituut. Clevers’ onderzoeksgroep richt zich op het onderzoek van stamcellen, met name die van de ingewanden en de rol van deze stamcellen bij fysiologische self-renewal en incolon kanker. Een andere onderzoekslijn is de rol van stamcellen bij het herstel van huiddefecten. Clevers is auteur en medeauteur van vele artikelen in gerenommeerde internationale wetenschappelijke tijdschriften zoals Nature en Science.

2013: Prof. dr. H. David Humes (Ann Arbor, University of Michigan, VS), pionier in ontwikkeling van de bio-artificiële kunstnier