Maria Ter Welle Prijs (vanaf 2012)

De Maria ter Welle Prijs is door de Willem Kolff Stichting en de Nierstichting in het leven geroepen als opvolger van de Zuster Ter Welle Prijs. De prijs is een blijk van waardering en stimulans voor een initiatief van een verpleegkundige, maatschappelijk werker of diëtist, dat bijdraagt aan een betere kwaliteit van zorg voor nierpatiënten.

Maria ter Welle (1900-1946) was de hoofdzuster van de interne afdeling van het stadsziekenhuis in Kampen toen professor Kolff hier de eerste kunstmatige nier ter wereld ontwikkelde. Ter Welle was verantwoordelijk voor de zorg voor en het welzijn van de patiënten die door Kolff werden behandeld. Het doel van de Maria ter Welle Innovatieprijs is een podium te creëren voor projecten van verpleegkundigen, diëtisten en maatschappelijk werkers die zorgen voor vernieuwing in de zorg aan nierpatiënten en de kwaliteit van leven verbeteren.

De Maria ter Welle Innovatieprijs is in 2012 voor het eerst uitgereikt en bestaat uit een medaille met blauw-wit lint (de stadskleuren van Kampen), een oorkonde en een geldbedrag van 10.000 euro dat besteed kan worden aan het landelijk uitrollen van het project van de winnaar.

Winnaars

2017
Sophie Luderer, diëtist van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen
Zij ontwikkelde samen met Louise Witteman, diëtist bij Robin Health Games, een serious game voor nierpatiënten.
Bekijk het filmpje

2016
Peter Janssen, dialyseverpleegkundige Maastricht Universitair Medisch Centrum
DIAHUB, kleinschalige dialysevoorziening in een zorgcentrum
Bekijk het filmpje


2015
Renske Karens, Gelderse Vallei Ziekenhuis, Ede
Let's call it FRODIO!
Een oplossing voor nierpatiënten met een vochtbeperking 


2014
Noeleen Berkhout-Byrne, LUMC Leiden
Het Nefrogeriatrisch Zorgpad

2013
Paul Gundlach, verpleegkundig specialist, Maasstadziekenhuis Rotterdam
Paul Gundlach kreeg de prijs op 26 maart 2013 tijdens de Nederlandse Nefrologiedagen voor het project 'Preventieve nefrologische zorg loont: inzet van verpleegkundig specialisten in een hoogrisicopopulatie'. Dit project richt zich op het juist opvolgen van mensen bij wie bij toeval nierschade is ontdekt.
In Nederland worden naar schatting jaarlijks een half tot één miljoen onderzoeken verricht waarbij intravasculair jodiumhoudende contrastmiddelen worden toegediend. Controle van de nierfunctie is verplicht voor patiënten die onderzoeken met contrast ondergaan, omdat dit kan leiden tot acute nierschade. Veel mensen ontdekken door deze controle dat ze nierschade hebben. Vernieuwend in dit project is de vroegtijdige begeleiding die deze mensen krijgen van verpleegkundig specialisten ter voorkoming van verdere nierschade.

2012
Trudeke Struijk-Wielinga, diëtiste VU Medisch Centrum, AmsterdamTrudeke Struijk-Wielinga
Trudeke Struijk ontwikkelde een aanpak om een tekort aan eiwit- en energieinname bij dialyserende nierpatiënten te voorkomen. Dit is een complicatie die bij 30 tot 50 procent van de hemodialysepatiënten optreedt. "Lang niet alle patiënten krijgen tijdens of na dialyse een maaltijd aangeboden en missen zodoende eetmomenten. Als je bedenkt dat zij drie dagen per week dialyseren en de consumptie van voldoende eiwit en energie dan vrijwel onmogelijk is, betekent dit dat zij snel in conditie achteruitgaan", vertelt Struijk. "Meerdere eiwitrijke eetmomenten per dag zijn erg belangrijk om naar behoefte te kunnen eten. Als diëtiste beschouw ik het als mijn taak nierpatiënten te helpen op dialysedagen voldoende energie en eiwitten tot zich te nemen. Tijdens een pilot op het VUmc hebben we aangetoond dat het mogelijk is door gewone voeding de inname van eiwitten en energie te verbeteren. Ik ben er erg trots dat ik deze eervolle prijs heb gewonnen en dit voorbeeld nu landelijk navolging krijgt."