Bestuur Willem Kolff Stichting

J.W. (John) Jacobze, arts, voorzitter te Kampen
prof. dr. R.A. (Ruud) Bank te Groningen
Ir. S.W. (Watse) Kolff te Vught
H. (Henk) Foekens, penningmeester te IJsselmuiden
D. J. (Derk) Meulman, arts te IJsselmuiden
Mr. F. W. (Fransien) Groen te Zwolle
prof. dr. H. J. G. (Henk) Bilo, internist te Zwolle
J. Smit (Jannie), Kampen

Statuten WKS
(opgericht te Kampen, d.d. 9 mei 2003)
Download statuten

Beloningsbeleid WKS: zie statuten

ANBI-status
De Willem Kolff Stichting heeft de ANBI-status. Dit houdt in dat belastingvrij geschonken kan worden aan de WKS, omdat ze door de belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status geldt voor onbepaalde tijd.

Download beschikking