Bestuur Willem Kolff Stichting

J.W. (John) Jacobze, arts, voorzitter te Kampen
prof. dr. R.A. (Ruud) Bank te Groningen
Ir. S.W. (Watse) Kolff te Vught
P. (Piet) Dijkstra, penningmeester te Kampen
D. J. (Derk) Meulman, arts te IJsselmuiden
prof. dr. H. J. G. (Henk) Bilo, internist te Zwolle
J. Smit (Jannie), Kampen

jetzt online cod vorbestellen

Statuten WKS
(opgericht te Kampen, d.d. 9 mei 2003)
Download statuten

 

Beloningsbeleid WKS: zie statuten

ANBI-status

oma sex

De Willem Kolff Stichting heeft de ANBI-status. Dit houdt in dat belastingvrij geschonken kan worden aan de WKS, omdat ze door de belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status geldt voor onbepaalde tijd.

 

pes vorbestellen

Download beschikking   

 

Privacybeleid

Privacy