Willem Kolff Stichting
Kampen
tel: 038-3311126
info@willemkolffstichting.nl

Genomineerden Ter Welle Prijs bekend


Genomineerden Maria ter Welle Innovatieprijs 2012 bekend:
Verpleegkundige, maatschappelijk werker en diëtist ontvangen eervolle nominatie

Bussum, 14 maart 2012 - In 2011 is door de Nierstichting en Willem Kolff Stichting besloten samen de Maria ter Welle Innovatieprijs in het leven te roepen. Deze prijs is bedoeld voor een initiatief van een verpleegkundige, maatschappelijk werker of diëtist, dat bijdraagt aan een betere kwaliteit van de zorg aan nierpatiënten. In aanmerking komen alle initiatieven die al op kleine schaal succesvol zijn gebleken en die het verdienen als ‘best practice' landelijke uitrol te krijgen. Vandaag maken de Willem Kolff Stichting en de Nierstichting bekend wie - in navolging van het advies van de jury - zijn genomineerd voor de eerste Maria ter Welle Innovatieprijs 2012. De prijswinnaar wordt bekend gemaakt op 3 april 2012 tijdens de Nederlandse Nefrologiedagen.

De selectie van drie te nomineren kandidaten voor de prijs lijkt vooraf een pittige klus te worden, omdat eigenlijk alle aangemelde verbeterinitiatieven interessant en relevant zijn voor nierpatiënten. In totaal gaat het om maar liefst 18 inzendingen, een indrukwekkend aantal voor deze nieuwe prijs. Toetsend aan de vijf criteria (zie factsheet) is de jury al snel tot een eerste selectie gekomen. Verder wikkend en wegend heeft de jury in volledige consensus geadviseerd over de drie te nomineren kandidaten, waaronder ook de prijswinnaar.

Elke beroepsgroep vertegenwoordigd
De directeur van de Nierstichting en het bestuur van de Willem Kolff Stichting hebben het advies van de jury overgenomen. "Het meest doorslaggevend voor de jury bleek het criterium dat een groot aantal nierpatiënten daadwerkelijk gebaat is bij brede invoering van het initiatief. Tot ons genoegen is achteraf bezien elke beroepsgroep als genomineerde vertegenwoordigd." stelt Lidy Vlaskamp, manager Zorg & Innovatie Nierstichting en voorzitter van de jury. "Het is mooi dat we zo waardering en stimulans kunnen uitspreken voor de bijzondere rol die deze beroepsgroepen spelen bij verdere verbetering van de kwaliteit van zorg en leven van nierpatiënten."

Genomineerd
Genomineerd voor de eerste Maria ter Welle Innovatieprijs zijn (in alfabetische volgorde):
1. Karin Belle, maatschappelijk werker, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam, die samen met fysiotherapie een beweegprogramma zo wist op te zetten en aan te kleden dat het een geïntegreerd onderdeel is geworden van de dialysebehandeling en daarmee in de aanpak van vermoeidheidsproblemen.
2. Gilia van Roekel, dialyseverpleegkundige, Ziekenhuis Gelderse vallei Ede, die een risicoscorelijst ontwikkelde voor peritonitis, een lastige en veel voorkomende complicatie bij peritoneaal dialyse, en daarmee een indrukwekkende vermindering van het aantal patiënten met een peritonitis wist te realiseren.
3. Trudeke Struijk-Wielinga, diëtist, VU Medisch Centrum Amsterdam, die een gedegen onderbouwde aanpak ontwikkelde om eiwit- en energietekort bij dialyserende nierpatiënten te voorkomen, een complicatie die bij 30-50% van de patiënten optreedt.

De Nierstichting en Willem Kolff Stichting feliciteren deze professionals van harte met deze eervolle nominatie en met hen de collega's die bij de realisatie van de verbeterinitiatieven betrokken waren.

En de prijswinnaar?
Tijdens de Nederlandse Nefrologiedagen presenteren de genomineerden hun verbeterinitiatief in een speciale sessie binnen het paramedisch programma. Dat zal zijn op dinsdag 3 april in zaal 55/56 van 16.45 - 17.30 uur. Aansluitend wordt tijdens de plenaire sessie de eerste prijswinnaar van de Maria ter Welle Innovatieprijs 2012 bekend gemaakt.

Meer informatie is te vinden op http://willemkolffstichting.nl/backoffice/nieuws/www.nierstichting.nl/terwelleprijs

links

This site is powered bij B&Vmedia BV