Willem Kolff Stichting
Kampen
tel: 038-3311126
info@willemkolffstichting.nl

24-uurs strijd studententeams om uitvindersprijs

Persbericht, do. 22 september 2011
Willem Kolff Stichting en Nierstichting Nederland

Kolff 100 Congres stelt technische innovatie gezondheidszorg centraal
24-UURS WEDSTRIJD STUDENTENTEAMS OM UITVINDERSPRIJS

Kampen/Bussum, 22 september 2011 – Wetenschappelijke teams van negen Nederlandse universiteiten strijden volgende week om een innovatieprijs voor de beste oplossing binnen 24 uur van een medisch-technisch probleem bij een hart- en een nierpatiënt. Het team met het meest innovatieve idee wint een geldbedrag dat ze mogen aanwenden om hun concept nader uit te werken. De Willem Kolff Stichting en de Nierstichting organiseren op 29 en 30 september voor het eerst deze ‘Battle of the Universities’ om het ‘Van Noordwijk Stipendium’ met als doel concrete creatieve wetenschappelijke innovatie in de gezondheidszorg in Nederland te stimuleren.

De Willem Kolff Stichting (WKS) en Nierstichting Nederland (NSN) willen een terugkerend platform creëren waar jonge onderzoekers worden uitgedaagd om buiten gebaande paden te treden in hun onderzoek. WKS en NSN willen hen stimuleren tot praktische, creatieve patiëntgerichte en snelle oplossingen te komen in hele concrete medische vraagstukken, in dit geval op het gebied van de nieren en het hart. Deze wens is geïnspireerd op leven en werk in medische innovatie van de meest gelauwerde uitvinder-arts die Nederland in de twintigste eeuw voortbracht, Willem Johan Kolff (1911-2009), uitvinder van de kunstnier en het kunsthart. De Battle of the Universities op weg naar het Van Noordwijk Stipendium 2011 maakt onderdeel uit van een serie opvallende activiteiten die WKS en NSN samen organiseren ter gelegenheid van het honderdste geboortejaar van Kolff. Het Van Noordwijk Stipendium is genoemd naar prof. dr. Jacobus van Noordwijk (1920-2008), tijdens de oorlogsjaren de belangrijkste assistent van Kolff bij het ontwikkelen van de kunstmatige nier.

Battle of the Universities
Voor de ‘Battle’ zijn jonge teams afgevaardigd namens de volgende zeven universitaire medische centra en twee technische universiteiten: Leiden, Twente, Nijmegen, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht, Maastricht, VU Amsterdam en Groningen. In de ochtend van donderdag 29 september komen de teams, allen bestaande uit vier assistenten in opleiding (aio’s) en een postdoctoraal researcher (postdoc), bijeen in het onderwijsgebouw van het Leids Universitair Medisch Centrum. Daar krijgen ze een concrete casus gepresenteerd van zowel een nierpatiënt als een hartpatiënt en de behandelend artsen, met daaraan gekoppeld een vraagstelling waarvoor ze een oplossing moeten bedenken. Na de presentatie gaan de teams loten om wie zich een dag lang in welke casus gaat verdiepen. In concurrentie met elkaar presenteren de teams de volgende ochtend al hun idee aan een gerenommeerde vakjury die twee finaleteams selecteert. Deze twee finaleteams mogen nog dezelfde dag, tijdens het Kolff 100 Congres dat op vrijdag 30 september in de Leidse Stadsgehoorzaal plaatsvindt, hun idee presenteren. De winnaar wordt gekozen door de zaal en ontvangt het Van Noordwijk Stipendium van 10.000 euro, een startbedrag voor het nader uitwerken van het door hen bedachte idee.

Visie van Kolff blijvende inspiratiebron
De uitvindingen van professor Kolff brachten de mensheid het besef dat je organen daadwerkelijk kunt ondersteunen met en vervangen door machines. De visie van Kolff en hen die in zijn voetsporen traden, brachten via de biomedische techniek de regeneratieve geneeskunde van vandaag. Kolffs unieke visie op geneeskunde en techniek leerde onderzoekers overal ter wereld dat je altijd verder moet kijken, buiten gebaande paden moet denken, niet bang moet zijn om te falen en geen vooroordelen moet hebben tegenover een nieuw maar excentriek idee. Kolff vond zijn antwoorden vaak op plekken waar niemand eerder had gezocht. In de medische wereld van de 21ste eeuw waarin specialisatie hoogtij viert, is meer dan ooit behoefte aan de visie van pioniers als Kolff: geen idee is gek genoeg tot het tegendeel bewezen is. Zoals Kolff het zei: ‘Wat ik bedenk, kan ooit iemand het leven redden.’

De Willem Kolff Stichting en Nierstichting Nederland willen met het Van Noordwijk Stipendium en het Kolff 100 Congres waar de ‘battle’ onderdeel van uitmaakt, de pioniersgeest van Kolff terugbrengen in de kern van de medische wetenschap. De talentvolste onderzoekers van ons land op de vakgebieden waarvoor Kolff de basis legde, biomedische techniek en regeneratieve geneeskunde, komen bijeen om hún spirit van innovatie in te zetten ten behoeve van het lot van patiënten.

Zo geeft de gerenommeerde hoogleraar moleculaire genetica prof.dr. Hans Clevers (Hubrecht Instituut, Utrecht) in Leiden de Kolff Lezing 2011 over zijn baanbrekende onderzoek naar de rol van stamcellen in het ontstaan en bestrijden van kanker. Nefroloog dr. Jeroen Kooman (UMC Maastricht) spreekt over de ontwikkeling van de draagbare kunstnier, hoogleraar cardiale heelkunde prof. dr. Bart Meyns (KU Leuven) spreekt over klinische ervaringen met mechanische ondersteuning van het kunsthart. Hoogleraar tissue-engineering prof.dr. Clemens van Blitterswijk (UTwente) spreekt over het bouwen van samengestelde weefsels en organen, terwijl thoraxchirurg dr. Jolanda Kluin (UMC Utrecht) spreekt over de ontwikkeling van biologische hartkleppen.

Naast het Van Noordwijk Stipendium 2011 wordt namens de Willem Kolff Stichting tevens de internationale Kolff Prijs 2011 uitgereikt door twee zonen van professor Kolff. Tom Oostrom, algemeen directeur van de Nierstichting, stelt dat het werk en de visie van Kolff niet alleen voor de Nierstichting een grote inspiratiebron vormen: ‘Kolffs gedrevenheid en kennis zijn van groot nut voor alle jonge wetenschappers. Door zijn lessen te hanteren, kunnen ze bijdragen aan oplossingen voor problemen die veel patiënten ondervinden."

‘100 jaar Kolff’
De Willem Kolff Stichting en de Nierstichting organiseren dit jaar gezamenlijk tal van activiteiten in het kader van 100 jaar Kolff. Naast de Battle of the Universities en het Kolff 100 Congres staan leven en werk van Kolff centraal tijdens een expositie in het Stedelijk Museum in Kampen van 19 november 2011 t/m 15 januari 2012.Tijdens deze tentoonstelling wordt ook een bijzondere replica van de kunstnier getoond. De replica is gemaakt als de laatste van drie in een meerjarig educatief project voor jonge Amerikaanse studenten biomedische techniek. Zij bouwen aan het begin van hun opleiding een replica van een oorspronkelijke kunstnier om inzicht te krijgen in de basis van de medische technologie. Tevens worden ze hopelijk ‘besmet’ met de geestdrift en het pionierswerk van Kolff.

- EINDE PERSBERICHT -

Voor meer informatie (niet voor publicatie):
Willem Kolff Stichting, Herman Broers, projectleider ‘Kolff 100 2011’ en woordvoerder, telefoon (038) 331 11 26 of (06) 233 66 394, e-mail: info@willemkolffstichting.nl
Nierstichting Nederland, Paulien Pleijter, adjunct-directeur/woordvoerder; telefoon: (035) 697 80 00 of (06) 520 66 222; e-mail: paulienpleijter@nierstichting.nl

Mocht uw redactie interesse hebben in verslaggeving ter plekke c.q. het maken van een reportage over de Battle of the Universities (29 september) en/of het Kolff 100 Congres (30 september), dan kunt u zich melden bij Herman Broers (gegevens hierboven).

links

This site is powered bij B&Vmedia BV